Kraków

Dawna stolica Polski, obecnie największe miasto województwa małopolskiego. Najstarsza wzmianka o Krakowie pochodzi z roku 965, gdy żydowski kupiec-podróżnik Ibrahim-Ibn-Jakub w relacji o państwach słowiańskich wymienia Kraków jako bogaty gród leżący na skrzyżowaniu szlaków handlowych (m.in. szlaku bursztynowego), pośredniczący w handlu nawet z Konstantynopolem. Nazwa miasta według tradycji, pochodzi od imienia legendarnego księcia słowiańskiego Kraka, który swój gród założył na Wawelu - skalistym wzgórzu wznoszącym się nad korytem rzeki Wisły.
Miasto ulokowane zostało ok. 750 lat temu a jego liczne wspaniałości starej architektury przetrwały niemal nienaruszone do dzisiejszych czasów pozwalając przyjezdnym turystom podziwianie wielowiekowego dorobku kulturalnego i dziedzictwa narodowego jaki znaleźć można niemal w każdym zakątku Krakowa.