Auschwitz-Birkenau

Zespół niemieckich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady zlokalizowany na terenie Oświęcimia i pobliskich mu miejscowości, istniejący w latach 1940-1945. Tworzyły go dwa obozy: KL Auschwitz oraz KL Birkenau (Auschwitz II). To właśnie tu, w czasie II wojny światowej, dokonał się największy w dziejach ludzkości proces Holokaustu, w wyniku którego życie straciły tysiące ludzi. Obecnie mieści się tu Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau utworzone dzięki staraniom byłych więźniów, a jego teren obejmuje 191 hektarów, z czego na Auschwitz I przypada 20 ha, a na Auschwitz II Birkenau 171 ha. W granicach Muzeum znajdują się poobozowe obiekty i ruiny, włącznie z ruinami komór gazowych i krematoriów, kilkanaście kilometrów obozowego ogrodzenia i dróg wewnętrznych oraz rampa kolejowa (w Birkenau). W 1979 r. tereny byłego KL Auschwitz-Birkenau wpisane zostały do międzynarodowego rejestru dóbr dziedzictwa światowego UNESCO.