Wieliczka

Niewielkie miasto powiatowe w województwie małopolskim, rozwijające się sukcesywnie od XIII wieku, jako ważny ośrodek wydobywczy. Dziś jest to miasto typowo turystyczne i przede wszystkim znane z unikatowej w skali światowej kopalni soli, którą rocznie odwiedza ponad milion turystów. Kopalnia Soli „Wieliczka" jest jedną z najstarszych w świecie kopalni soli kamiennej, liczy 9 poziomów, wśród których ostatni sięga 327 metrów pod powierzchnię ziemi, a łączna długość jej chodników przekracza 300 kilometrów. Kopalnię cechuje unikatowy mikroklimat, który sprzyja prowadzonym na głębokości 135 metrów w komorze Jezioro Wessel turnusom rehabilitacyjnym, szczególnie dla osób ze schorzeniami górnych dróg oddechowych.
W 1976 roku kopalnia została wpisana do krajowego rejestru zabytków. Dwa lata później w 1978 roku wpisano ją na pierwszą Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. W 1989 roku Kopalnia Soli "Wieliczka" poszerzyła Listę Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu, a od 1994 roku stanowi także pomnik historii Polski.