Wadowice

Miasto w województwie małopolskim, położone na Pogórzu Śląskim, nad rzeką Skawą, stolica powiatu wadowickiego. Miasto znane głównie dzięki osobie Papieża Jana Pawła II, który właśnie tutaj urodził się, wychował i spędził najmłodsze lata życia. Dzięki temu w Wadowicach wiele jest miejsc związanych z osobą Ojca Świętego, między innymi: rodzinny dom Jana Pawła II, w którym obecnie mieści się jego muzeum biograficzne, Plac Jana Pawła II z klasycystycznymi budowlami z XIX wieku, Pomnik Papieża umieszczony na Rynku między kościołem a jego domem rodzinnym, a także cukiernia ze znanymi już prawie na całym świecie wadowickimi kremówkami. Oprócz tego w Wadowicach warto zobaczyć: Kościół Parafialny - Bazylikę Mniejszą Ofiarowania NMP z XVIII wieku z prezbiterium z wieku XV, Dom przy Kościelnej 4, jeden z najstarszych budynków w mieście, z przełomu XVIII i XIX wieku, w którym obecnie mieści się Muzeum Miejskie, Klasztor Ojców Karmelitów Bosych i Sanktuarium św. Józefa „Na Górce" z 1899 roku.