Krakowski Kazimierz

Od XIV( w 1335 roku założył je król Kazimierz III Wielki) do początków XIX wieku był samodzielnym miastem, położonym na południe, ale w bezpośredniej bliskości Krakowa. Plan miasta odzwierciedlał typowe dla średniowiecza założenia urbanistyczne z regularnie rozplanowanymi ulicami, otaczającymi centralny plac, którego fragmentem jest obecny Plac Wolnica. W 1495 roku Jan Olbracht z powodów politycznych nakazał przesiedlić tutaj Żydów, dotychczas zamieszkujących w Krakowie i tak powstała dzielnica żydowska, wyraźnie oddzielona od zamieszkanej przez chrześcijan, która przez wiele wieków rozwijała się autonomicznie. Powstawały tu liczne synagogi (z których do dnia dzisiejszego przetrwało 7), szkoły i uczelnie, cmentarze, a także okazałe domy mieszkalne, szybko bogacących się kupców i bankierów żydowskich. Tym samym Kazimierz stał się ważnym ośrodkiem kultury żydowskiej w Polsce i na świecie. Jest to dzielnica ze wspaniałymi tradycjami i zabytkami. Wśród tutejszych zabytków wyróżniają się kościoły: Bożego Ciała i św. Katarzyny, kościół O.O Paulinów na Skałce - sanktuarium św. Stanisława, będącego patronem Polski i Panteon Narodowy, jak również ratusz na Placu Wolnica i cały zespół zabytków architektury przemysłowej na ulicy św. Wawrzyńca. W latach 1866-1918 zostało zasypane otaczające Kazimierz od północy koryto Wisły, a na jego miejscu utworzono nowa ulicę - ulicę Dietla, nazywaną także Plantami Dietlowskimi.
Obecnie Kazimierz to tętniąca życiem dzielnica Krakowa, która oczaruje Cię swoim niezwykłym klimatem i licznymi atrakcjami jak zachowane synagogi, muzeum etnograficzne, ul Szeroka gdzie kręcono sceny do filmu „Lista Schindlera" a także liczne galerie i pub oraz serwujące koszerne jedzenie żydowskie restauracje.