Getto w Podgórzu

Getto obszar w dzielnicy Podgórze, na który w czasie II wojny światowej przesiedlono wszystkich krakowskich Żydów (blisko 46 tysięcy osób) i utworzono tu getto. Dzielnica została otoczona drutem kolczastym, a w kwietniu rozpoczęto wznoszenie wysokiego muru (w kształcie żydowskich nagrobków - macew) otaczającego getto, będącego symbolem losu ludzi skazanych na niewolnictwo. Fragment muru getta zachował się do dziś m.in. przy ulicy Lwowskiej, obecnie znajduje się na nim pamiątkowa tablica. Do getta prowadziły cztery bramy: na placu Zgody (obecnie Plac Bohaterów Getta), u wylotu ul. Lwowskiej, u wylotu ul. Limanowskiego i na granicy ul. Limanowskiego i Rynku Podgórskiego. Bramy do getta były pod silną strażą, a okna wychodzące na stronę "aryjską" zostały zamurowane. 15 października 1941 roku dzielnica stała się oficjalnie dzielnicą zamkniętą: za jej przekroczenie bez specjalnej przepustki groziła kara śmierci.

Fabryka Schindler'a

W tej samej dzielnicy znajdowała się Fabryka Oscara Schindlera, niemieckiego przemysłowca, który w czasie II wojny światowej uratował przed Holokaustem około 1100 osób. Dziś w Fabryce mieści się muzeum, którego intencją jest pokazanie dziejów fabryki przy ulicy Lipowej w szerszym kontekście historycznym i dostarczenie zwiedzającym możliwości głębszego poznania dziejów okupowanego Krakowa. Ekspozycja jest podzielona na kilkanaście segmentów poświęconych poszczególnym zagadnieniom tematycznym: Kraków i krakowianie w okresie międzywojennym (wybrane aspekty z dziejów miasta, jako wstęp do dalszych części ekspozycji); wojna 1939 roku; rola Krakowa, jako ośrodka władzy Generalnego Gubernatorstwa; życie codzienne i rodzinne; los Żydów krakowskich - utworzenie getta w Podgórzu, obóz Płaszów; Polskie Państwo Podziemne i opór czy wreszcie dzieje fabryki, ludzi w niej pracujących i jej właściciela - Oskara Schindlera.